EuroEdu.info Xaricdə təhsil istəklərinizi həyata keçiririk

Ukraynada Təhsil

Ukraynada Universitet Qiymetleri. Ukraynada pulsuz Tehsil. Yalniz Attestatla imtahansiz qebul

Ukraynada Universitet Qiymetleri. Ukraynada pulsuz Tehsil. Yalniz Attestatla imtahansiz qebul

Ukraynada Universitet Qiymetleri. Ukraynada pulsuz Tehsil. Yalniz Attestatla imtahansiz qebul

Ukraynada Universitet Qiymetleri. Ukraynada pulsuz Tehsil. Yalniz Attestatla imtahansiz qebul
Ukraynada Universitet Qiymetleri. Ukraynada pulsuz Tehsil. Yalniz Attestatla imtahansiz qebul

Ukraynada Universitet Qiymetleri. Ukraynada pulsuz Tehsil. Yalniz Attestatla imtahansiz qebul

Ukraynada Təhsil

Ukrayna — Şərqi Avropada parlament-prezident respublikasıdır. Şimaldan Belarus, qərbdən Polşa,Macarıstan, Slovakiya, Moldova və Rumıniya, şərqdən Rusiya ilə həmsərhəddir. Cənubdan Qara dənizə çıxır.

Ukrayna adı əski slavyan dilində "sərhəd ölkəsi" mənasını verir. Paytaxt şəhəri olan Kiyev 9-cu yüzilliyə qədər Xəzər xaqanlığının bir parçası idi. 16-cı əsrin ortalarında Zaparojiya bölgəsində yaşayan bəzi qruplar birlik yaratmışdılar. Özlərinə Kazak adını verən bu döyüşçü insanlar 1648-ci ildə Boqdan Xmelnitskinin rəhbərliyi ilə Polşaya qarşı böyük üsyana qalxdılar və nəticədə Ukrayna dövləti olan Kazak Atamanlığını qurdular. I Dünya Müharibəsindən sonra 1919-cu ildə Ukrayna Sovet Sosialist Respubilikası quruldu. 8 dekabr 1991-ci ildə Belarusiya, Rusiya və Ukrayna SSRİ-nin müstəqil dövlətlərə parçalanması barədə qərar verdilər və bununla da Ukrayna müstəqil dövlət oldu.

Bütövlükdə müasir Ukraynanın təhsili Sovet dövründəki təhsildən xeyli fərqlənir. Sovet sistemində bağça, orta məktəb, texnikum və ali məktəb olduğu halda Ukraynada dəyişiklik edilərək, məktəbəqədər təhsil, orta məktəb və ali məktəb olan yeni sistem yaradıldı. Bununla da Ukrayna təhsili Avropa təhsilinə bir qədər də yaxınlaşdı. Təhsilin inkişaf etməsinin əsas səbəblərindən biri özəl məktəblərin yaradılmasıdır. Belə məktəblərin yaradılması ölkənin gələcəyinin güclü bünövrəsi oldu

EuroEdu sizi Ukraynanın nüfuzlu dövlət universitətlərində Bakalavr, Magistratura, İkinci Ali Təhsil  və Doktorantura (PHD) pilləsində təhsil almaq imkanından yararlanmağa dəvət edir.  


HANSI İXTİSASLAR ÜZRƏ TƏHSİL ALA BiLƏRSiNiZ?

Siz Ukraynanın dövlət  universitetlərdə hüquq, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyat, maliyyə və audit, mühəndislik, memarlıq və inşaat, memarlıq və dizayn, menecment, marketinq, turizm, informasiya texnologiyaları, incəsənət, tibb, biologiya, əczaçılıq, ordinatura və s. fakültələrə müraciət edə bilərsiniz.

Təhsil istəyinizə görə həm əyani, həm də qiyabi şöbələrdə mümkündür.


QƏBUL ÜÇÜN HANSI SƏNƏDLƏR LAZIMDIR?

- Attestat (magistlar üçün diplom və diplom əlavəsi)

- Xarici pasport

- Sağlamlıq haqqında arayış (forma086)

- Doğum haqqında şəhadətnamə 

- GİÇS (SPİD) haqıında arayış

- Foto 12 ədəd (3x4)


MAGISTR DƏRƏCƏSINƏ ÇATMAQ ÜÇÜN IXTISAS VƏ TƏLIM PROQRAMLARININ SIYAHISI

ƏYANİ TƏHSİL

Təlim müddəti - 1 il 4 ay

BEYNƏLXALQ TİCARƏT VƏ HÜQUQ:

1. İqtisadiyyat

- Beynəlxalq iqtisadiyyat (İngilis dili)

2. İdarəetmə

- Xarici iqtisadi fəaliyyətin idarə olunması (Müh.)

- Hüquq

- Ticarət hüququ

- Mülki qanun və proses

- Maliyyə hüququ

- Biznes fəaliyyətinin hüquqi təhlükəsizliyi

3. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

- Beynəlxalq biznes

4. Beynəlxalq hüquq

-Beynəlxalq hüquq

İQTİSADİYYAT, İDARƏETMƏ VƏ PSİXOLOGİYA:

1. İqtisadiyyat

-İqtisadiyyat və biznes təhlükəsizliyi

-Maliyyə idarə edilməsi (Eng.)

2. Psixologiya

Psixologiya

3. İdarəetmə

- Biznesin idarə edilməsi

- Ticarətin idarə edilməsi (İngilis dili)

- Kadr idarəçiliyi

- Maliyyə idarə

- İqtisadi rəqabət sahəsində rəhbərlik

4. İctimai idarəetmə

-İctimai idarəetmə

TİCARƏT VƏ MARKETİNQ:

1.Jurnalistika

-Reklam

2.Marketing

-Marketing

-Reklam işi

-Marka İdarəetmə

3. Sahibkarlıq, ticarət və mübadilə fəaliyyəti

-topdan və pərakəndə ticarət

-Əmtəəşunaslıq və Loqistika

-Əmtəəşunaslıq və Xarici Ticarət

-Gömrük işi

-Malların təhlükəsizliyi və keyfiyyətinin idarə edilməsi

MALİYYƏ FAKULTƏSİ VƏ BANK İŞİ:

1. Maliyyə, bank İŞİ və sığorta

- Dövlət Maliyyəsi

- Bank işi

- Maliyyə vasitəçiliyi (İng.)

- Sığorta

- Maliyyə Brokerliyi

MÜHASİBAT UÇOTU, AUDİT VƏ İNFORMASİYA SİSTEMİ FAKULTƏSİ:

1. İqtisadiyyat

-İqtisadi kibernetika

2. Mühasibat və vergi

-Biznesdə istehlak, vergi və qiymətləndirmə

-Maliyyə təhlili və audit

3.Proqram mühəndisliyi

- Proqram mühəndisliyi

4. Kompüter elmləri

- Kompüter elmlərir

RESTORAN,MEHMANXANA VƏ TURİZM  BİZNESİ:

1. İdarəetmə

- Mehmanxana və restoran idarəçiliyi (İngilis dili)

- Turizimin idarə edilməsi (Eng.)

2. Qida texnologiyaları

-Restoran texnologiyaları

3.Mehmanxana və restoran biznesi

-Otel və restoran biznesi

- Beynəlxalq otel biznes (İngilis dili)

4.Turizm

- Beynəlxalq turizm biznesi (İngilis dili)

 

QİYABİ TƏHSİL

Təlim müddəti - 1 il 4 ay

BEYNƏLXALQ TİCARƏT VƏ HÜQUQ :

1. İqtisadiyyat

- Beynəlxalq iqtisadiyyat (İngilis dili)

2. İdarəetmə

- Xarici iqtisadi fəaliyyətin idarə olunması (Müh.)

- Hüquq

- Ticarət hüququ

- Mülki qanun və proses

- Maliyyə hüququ

- Biznes fəaliyyətinin hüquqi təhlükəsizliyi

3. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

- Beynəlxalq biznes

4. Beynəlxalq hüquq

- Beynəlxalq hüquq

İQTİSADİYYAT,İDARƏETMƏ VƏ PSİXOLOGİYA:

1. İqtisadiyyat

-İqtisadiyyat və biznes təhlükəsizliyi

2. Psixologiya

- Psixologiya

3. Menecment

- biznesin idarə edilməsi

- maliyyə idarə edilməsi

4. İctimai idarəetmə

İctimai idarəetmə

TİCARƏT VƏ MARKETİNQ FAKULTETİ:

1. Jurnalistika

-Reklam

2.Marketing

- Marketinq

- Reklam işi

3. Sahibkarlıq, ticarət və mübadilə fəaliyyəti

- Topdan və pərakəndə satış

- Əmtəə və Loqistika

- Gömrük işi

MALİYYƏ VƏ BANK İŞİ:

1.Maliyyə,bank işi və sığorta

-Düvlət maliyyəsi

-Bank işi

MÜHASİBAT UÇOTU, AUDİT VƏ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ:

1. İqtisadiyyat

-İqtisadi kibernetika

2. Mühasibat və vergi

- Biznesdə istehlak, vergi və qiymətləndirmə

- Maliyyə təhlil və audit

RESTORAN, MEHMANXANA VƏ TURİZM BİZNESİ FAKULTƏSİ:

1. İdarəetmə

-Mehmanxana və restoran idarəçiliyi (İngilis dili)

-Turizmin idarə edilməsi (Eng.)

2. Qida texnologiyaları

-Restoran texnologiyaları

3.Turizm

- Beynəlxalq turist biznesi (İngilis dili)

YÜKSƏK KALİFİKASİYA İNSTİTUTU:

1. İqtisadiyyat

-İqtisadiyyat və biznes təhlükəsizliyi (1 il 4 ay)

2. Mühasibat və vergitutma

-Biznesdə mühasibat uçotu, vergitutma və qiymətləndirmə (1 il 4 ay)

3. Menecment

-Biznesin idarəsi (1 il 10 ay)

-Beynəlxalq biznes idarəsi (müddəti 2 il 3 ay)

-Marketing idarəetmə (Təcrübə müddəti 1 il 10 aydır)

-İctimai idarəetmə (1 il 4 ay)

 

BAKALAVIR DƏRƏCƏSİ ÜÇÜN İXTİSASLARIN SİYAHASI

ƏYANİ TƏHSİL FORMASI

Təlim müddəti - 1 il 10 ay

BEYNƏLXALQ TİCARƏT VƏ HÜQUQ FAKULTƏSİ:

1. İqtisadiyyat

- Beynəlxalq iqtisadiyyat

2. İdarəetmə

- Xarici iqtisadi fəaliyyətin idarə olunması

3. Hüquq

- Ticarət hüququ

- Mülki qanun və proses

- Maliyyə hüququ

- Biznes fəaliyyətinin hüquqi təhlükəsizliyi

4. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

- Beynəlxalq biznes (yer olanda)

- Beynəlxalq ticarət

- Beynəlxalq marketinq

5. Beynəlxalq hüquq

- Beynəlxalq hüquq

İQTİSADİYYAT, İDARƏETMƏ VƏ PSİXOLOGİYA:

1. İqtisadiyyat

-Müəssisənin iqtisadiyyatı

-Müəssisənin maliyyələşdirilməsi

2. İdarəetmə

Təşkilatların idarə olunması

-Biznesin idarəedilməsi

-Heyətin rəhbərliyi

3. İctimai idarəetmə

- İctimai idarəetmə

TİCARƏT VƏ MARKETİNQ:

1. Jurnalistika

- Reklam və ictimai əlaqələr

2.Marketing

- Marketinq

- Reklam işi

3. Sahibkarlıq, ticarət və mübadilə fəaliyyəti

- Topdan və pərakəndə ticarət

- Əmtəə və Loqistika

- Xarici ticarət və əmtəə (yer olanda)

- Gömrük işi

MALİYYƏ VƏ BANK İŞİ FAKULTƏSİ:

1.Finans, bank işi və sığorta

- Dövlət maliyyəsi

- Bank işi

- Dövlət Xəzinədarlığı (vakansiya varsa)

- Maliyyə vasitəçiliyi

MÜHASİBAT UÇOTU, AUDİT VƏ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ FAKULTƏSİ:

1. İqtisadiyyat

-İqtisadi kibernetika

2. Mühasibat və vergitutma

- İstehlak və vergitutma

- Maliyyə nəzarət

- Auditor fəaliyyəti

3. Proqram təminatı mühəndisliyi

- Proqram mühəndisliyi

4. Kompüter Elmləri və İnformasiya Texnologiyaları

- Kompüter Elmləri və İnformasiya Texnologiyaları

RESTORAN,MEHMANXANA VƏ TURİZM BİZNESİ FAKULTƏSİ:

1. İdarəetmə

- Mehmanxana və restoran idarəçiliyi

- Turist rəhbərliyi

2. Qida texnologiyaları

- Restoran texnologiyaları

3. Mehmanxana və restoran biznesi

- Mehmanxana və restoran biznesi

4. Turizm

-Turizm

 

QİYABİ TƏHSİL FORMASI

Təlim müddəti - 1 il 10 ay

BEYNƏLXALQ TİCARƏT VƏ HÜQUQ:

1. İqtisadiyyat

- Beynəlxalq iqtisadiyyat

2. İdarəetmə

- Xarici iqtisadi fəaliyyətin idarə olunması

3. Hüquq

- Ticarət hüququ

- Mülki qanun və proses

- Maliyyə hüququ

- Biznes fəaliyyətinin hüquqi təhlükəsizliyi

4. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

- Beynəlxalq Biznes (yer olanda)

5. Beynəlxalq hüquq

Beynəlxalq hüquq

İQTİSADİYYAT,İDARƏETMƏ VƏ PSİXOLOGİYA FAKÜLTƏSİ:

1. İqtisadiyyat

- Müəssisənin iqtisadiyyatı

- Müəssisənin maliyyələşdirilməsi

2. İdarəetmə

- Biznesin idarə edilməsi

3. İctimai idarəetmə

- İctimai idarəetmə

TİCARƏT VƏ MARKETİNQ FAKULTƏSİ:

1. Jurnalistika

- Reklam və ictimai əlaqələr

2.Marketing

- Marketinq

- Reklam işi

3. Sahibkarlıq, ticarət və mübadilə fəaliyyəti

- Əmtəə və Loqistika

MALİYYƏ VƏ BANK İŞİ FAKULTƏSİ:

1. Maliyyə, bank işi və sığorta

- Düvlət maliyyəsi

- Bank işi

MÜHASİBAT UÇOTU, AUDİT VƏ İNFORMASİYA SİSTEMİ FAKULTƏSİ:

1. İqtisadiyyat

-İqtisadi kibernetika

2. Mühasibat və vergitutma

-Mühasibat və vergi

-Maliyyə Nəzarəti və Audit

RESTORAN-MEHMANXANA BİZNESİ VƏ TURİZM:

1. İdarəetmə

- Mehmanxana və restoran idarəçiliyi

- Turizm idarəsi

2. Qida texnologiyaları

- Restoran texnologiyaları

3. Mehmanxana və restoran biznesi

- Mehmanxana və restoran biznesi

4.Turizm

-Turizm

 

TAM ÜMUMİ ORTA TƏHSİL ƏSASINDA BAKALAVR DƏRƏCƏSİ ÜÇÜN İXTİSASLARIN  SİYAHASI

ƏYANİ TƏHSİL FORMASI

Təlim müddəti - 3 il 10 ay

BEYNƏLXALQ TİCARƏT VƏ HÜQUQ:

1. İqtisadiyyat

- Beynəlxalq iqtisadiyyat

2. İdarəetmə

Xarici iqtisadi fəaliyyətin idarə olunması

3. Hüquq

- Ticarət hüququ

- Mülki qanun və proses

- Maliyyə hüququ

- Biznes fəaliyyətinin hüquqi təhlükəsizliyi

4. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

- Beynəlxalq biznes

- Beynəlxalq ticarət

- Beynəlxalq marketinq

5. Beynəlxalq hüquq

- Beynəlxalq hüquq

İQTİSADİYYAT, İDARƏETMƏ VƏ PSİXOLOGİYA:

1. İqtisadiyyat

- Biznes İqtisadiyyatı

- Sənaye bazarlarının iqtisadiyyatı

- Korporativ maliyyə

2. Psixologiya

Psixologiya

3. Menecment

- Biznesin idarə edilməsi

- Ticarətin idarə edilməsi

- Personalın idarə edilməsi

- İqtisadi rəqabət sahəsində idarəetmə

TİCARƏT VƏ MARKETİNQ FAKULTƏSİ:

1. Filologiya

-Alman dili və ədəbiyyatı (tərcümə daxil olmaqla) - tərcümə - İngilis dili

2. Jurnalistika

-Reklam və ictimai əlaqələr

3.Marketing

-Marketing

-Reklam biznesi

4. Sahibkarlıq,ticarət və mübadilə fəaliyyəti

-Topdan və pərakəndə ticarət

-Əmtəə və Loqistika

-Əmtəə və Xarici Ticarət Təşkilatı

-Gömrük

-Malların təhlükəsizliyi və keyfiyyətinin idarə edilməsi

-Logistika

MALİYYƏ VƏ BANK İŞİ:

1. Maliyyə,bank işi və sığorta

- Düvlət maliyyəsi

- Bank işi

- Dövlət maliyyə resurslarının idarə edilməsi

- Maliyyə vasitəçiliyi

- Sığorta

- Vergi

MÜHASİBAT UÇOTU, AUDİT VƏ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ:

1. İqtisadiyyat

-İqtisadi kibernetika

2. Mühasibat və vergitutma

-Mühasibat və vergi

-Maliyyəyə Nəzarət və Audit

3. Proqram təminatı mühəndisliyi

-Proqram təminatı mühəndisliyi

4. Kompüter elmləri

- Kompüter elmləri

5.Sistem təhlili

-Sistem təhlili

6. Kiber təhlükəsizlik

- İqtisadiyyatda informasiya və kommunikasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi

RESTORAN,MEHMANXANA BİZNESİ VƏ TURİZM :

1. İdarəetmə

- Mehmanxana və restoran idarəçiliyi

-Turizm idarəsi

2. Qida texnologiyaları

-Restoran texnologiyaları

3.Mehmanxana və restoran biznesi

- Mehmanxana və restoran biznesi

4.Turizm

-Turizm

 

Qiyabi Təhsil Forması

Təlim müddəti - 4 il 6 ay

BEYNƏLXALQ TİCARƏT VƏ HÜQUQ FAKÜLTƏSİ:

1. İqtisadiyyat

- Beynəlxalq iqtisadiyyat

2. İdarəetmə

-Xarici iqtisadi fəaliyyətin idarə olunması

3. Beynəlxalq hüquq

-Beynəlxalq hüquq

İQTİSADİYYAT, İDARƏETMƏ VƏ PSİXOLOGİYA FAKÜLTƏSİ:

1. İqtisadiyyat

-İqtisadiyyat

-Sənaye bazarlarının iqtisadiyyatı

-Korporativ maliyyə

2. İdarəetmə

-biznesin idarəsi

3. İctimai idarəetmə

- İctimai idarəetmə

TİCARƏT VƏ MARKETİNQ FAKULTƏSİ:

1.Jurnalistika

-Reklam və ictimai əlaqələr

2.Marketing

-Marketing

-Reklam Biznesi

3. Sahibkarlıq, ticarət və mübadilə fəaliyyəti

-Əmtəə və Loqistika

MALİYYƏ və BANK işi:

1.Maliyyə, bank işi və sığorta

- Dövlət maliyyələşməsi

- Bank işi

MÜHASİBAT UÇOTU, AUDİT VƏ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN:

1. İqtisadiyyat

-İqtisadi kibernetika

2. Mühasibat və vergitutma

-Mühasibat və vergi

-Maliyyəyə Nəzarət və Audit

3. Proqram təminatı mühəndisliyi

-Proqram təminatı mühəndisliyi

4. Kompüter elmləri

- Kompüter elmləri

5.Sistem təhlili

-Sistem təhlili

6. Kiber Təhlükəsizlik

- İqtisadiyyatda informasiya və kommunikasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi

RESTORAN,MEHMANXANA BİZNESİ VƏ TURİZM FAKÜLTƏSİ:

1. İdarəetmə

-Mehmanxana və restoran idarəçiliyi

-Turizm idaraciliyi

2. Qida texnologiyaları

-Restoran texnologiyaları

3.Mehmanxana-restoran biznesi

-Mehmanxana və restoran biznesi

4.Turizm

-Turizm

Şəhər: Kiyev

Yaranma tarixi: 1944

Status: Dövlət

Akkreditasiya: IV

Təhsil forması: əyani və giyabi

İxtisasın dərəcəsi: bakalavr və magistr

Hal-hazırda Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Ekvador, İsrail, İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Çin, Litva, Latviya, Moldova, Rusiya, Türkiyə və Türkmənistan da daxil olmaq üzrə universitetdə 700-dən çox xarici tələbə təhsil alır.

Fakültələr:

•Avtomobil nəqliyyatı

•Sektor mühendisliyi

•Enerji mühəndisliyi

•Tətbiqi Mexanika

•Metrologiya və informasiya texnologiyaları

•Ekologiya

•Dizayn və İnşaat Mühəndisliyi

•Geodeziya və torpaq idarə olunması

•Nəqliyyat texnologiyaları (avtomobil nəqliyyatı,gömrük,nəqliyyatın təşkili və idarə olunması,şəhər nəqliyyat sistemləri, yük nəqliyyat və logistika sistemlərinin idarə edilməsi)

•Kompüter elmləri və informasiya texnologiyaları (Proqram mühəndisliyi)

•Kitabxana və arxiv işi

•Maliyyə (Bank işi, sığorta, mühasibat və vergi)

•Logistika

•Xarici İqtisadi Əlaqələr

•Layihənin İdarə edilməsi

•Turizm

•İqtisadiyyat

•Hüquq

•Filologiya

YILLIK TƏLİM MALİYYƏ:

Bakalavır : əyani - 1950 dollar, qiyabi - 1000 dollar.

Magestratura üçün təhsil haqqı:əyani - 2050 dollar, qiyabi - 1200 dollar.

"EuroEdu" sizi Kiyev Dövlət Daxili İşlər Akademiyasında (Polis Akademiyasında) təhsil almağa dəvət edir.

Kiyev Daxili İşlər Akademiyası hüquq, beynəlxalq hüquq, psixologiya sahələri üzrə mütəxəssislər hazırlayır. Akademiyada  xarici vətəndaşların tələbələri Bakalavr və Magistratura təhsil pilləsi üzrə  təhsil ala bilərlər. Xarici tələbələr üçün hüquq və psixologiya sahələri üzrə təhsil mövcuddur.

Təhsil müddəti bakalavrda 4 il, magistrda 2 il davam edir. Təhsil rus və ukrayna dillərində aparılır.  Dil bilməyən xarici tələbələr 9 ay hazırlıq fakültəsində təhsil alırlar. 

Ümumilikdə Akademiyada 20 minə yaxın tələbə təhsil alır.

 

TƏHSİL FORMASI:

- Əyani və Qiyabi

 

İLLİK TƏHSİL HAQQI:

Əyani təhsildə 1000 - 1100 dollar;

Qiyabi təhsildə 650 - 700 dollar;

EuroEdu sizi Kiyev Milli Aviasiya Universitetində təhsil almağa dəvət edir. Universitet 1933-ci ildə yaradılan dövlət universitetidir.

Siz burada  bakalavr, magistr və ikinci ali təhsil pilləsi üzrə əyani və qiyabi təhsil ala bilərsiniz.

Bu gün Kiyev Milli Aviasiya Universiteti - Dünyanın ən güclü aviasiya ali təhsil müəssisələrindən biridir.

Universitetdə 50 000-dən çox tələbə təhsil alir ki, bunun da 1200-ü xarici tələbədir.

Fakültələr:

· Təyyarə fakültəsi

· Mexanika və Energetika fakültəsi

· Dilçilik fakültəsi

· Psixologiya və Sosiologiya fakültəsi

· Aviasiya nəqliyyat texnologiyaları fakültəsi

· İqtisadiyyat və Biznes fakültəsi

· İdarə və logistika Fakültəsi

· Elektronika fakültəsi

· Aerokosmik İdarəetmə  Sistemi  fakültəsi

· İnformasiya Texnologiyaları Fakültəsi

· Telekommunikasiya və İnformasiya mühafizəsi şöbəsi

· Kompüter  elmləri  fakültəsi

· Beynəlxalq  İqtisadi   Əlaqələr fakültəsi

· Beynəlxalq İnformasiya və Hüquq fakültəsi

· Aeroport  fakültəsi

· Memarlıq və Dizayn fakültəsi

· Ətraf Mühit təhlükəsizliyi fakültəsi

1993-cü ildə yaradılan Hetman Petro Konaşeviç Saqaydaçnoqo adına Kiyev Dövlət  Dəniz Akademiyası  xarici vətəndaşların tələbələri üçün bakalavr və magistr təhsili almasına imkan yaradır.  Akademiyanın  xarici universitetlərlə  geniş əlaqələri vardır. Buranı bitirən məzunlar xaricdə magistr təhsili ala bilərlər.
Akademiyada təhsil  əyani və qiyabi şöbələr üzrə mümkündür. Bakalavr təhsil müddəti 4il,  Magistratura təhsili isə  1-1,5 il davam edir. Təhsil rus və ukranya dillərində aparılır.  Dərslər sentyabr ayının 1-i başlayır və 2 semestrə bölünür:  Sentyabr-Yanvar və Fevral-İyun. Hər semestrin  sonunda 2 həftə ərzində imtahanlar keçirilir.

Burada xarici vətəndaşlar aşağıdakı fakültələr üzrə təhsil ala bilərlər:
 • - Suda idarəetmə (dəniz nəqliyyatı sürücüsü) 
 • - İqtisadiyyat və Nəqliyyat
 • - Hüqüq fakültəsi

Bakalavr təhsili üzrə:
 1. Dəniz və çay nəqliyyatı (gəmi sürücülüyü)
 2. Dəniz və çay nəqliyyatı (gəmi energetik qurğuların istismarı)
 3. Dəniz və çay nəqliyyatı (elektrik avadanlıqlarının və gəmilərin avtomatlaşdırılması əməliyyatı)
 4. Mühasibat və audit
 5. İqtisadiyyatın idaretməsi
 6. Marketinq
 7. Müəssisənin iqtisadiyyatı
 8. Kompyuter elmi
 9. Nəqliyyatın texnologiyası
 10. Proqramlaşdırma mühəndisliyi
 11. Hüquqşünaslıq

Magistratura təhsili üzrə:
 1. Gəmi sürücülüyü
 2. Gəmi elektrik stansiyalarının istismarı
 3. Mühasibat və audit
 4. Biznesin idarəetməsi və idarəetmə, ixtisaslaşma”Nəqliyyatın idarəetməsi”
 5. Biznesin idarəetməsi və idarəetmə, ixtisaslaşma”Turizm biznesinin idarəetməsi”
 6. Proqram təchizatı sistemi
 7. Hüquq, ixtisaslaşma, “Mülki hüquq”
 8. Hüquq, ixtisaslaşma, “Nəqliyyatın qanunu”

İllik təhsil haqqı:
Bakalavr  təhsili  üzrə  Əyani  1000-1100 $,  Qiyabi  600 $;
Magistr  təhsili  üzrə  Əyani  1600-1700 $,  Qiyabi  800-900 $;EuroEdu sizi Kiyev Milli İnşaat və Memarlıq Universitetində  bakalavr və  magistr  pilləsində təhsil almağa dəvət edir.Kiyev Milli İnşaat və Memarlıq Universiteti 1930cu ildə yaradılmışdır.Universitet Ukraynanın memarlıq və inşaat sahəsində mütəxəssislər hazırlayan ən böyük aparıcı ali təhsil müəssisələrindən biridir.

Universitetdə 6 fakültə fəaliyyət göstərir.

- MEMARLIQ FAKÜLTƏSİ

Fakültədə "Binaların və abidələrin memar edilməsi", "Şəhərsalma", "Ətraf mühitin memarlıq dizaynı" və "Təsviri və dekorativ incəsənət" ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır

- İNŞAAT FAKÜLTƏSİ

Fakültədə "Sənaye və mülkiyyət inşaatı" "ŞƏHƏRSALMA və şəhər təsərrüfatı" " "İqtisadiyyat" "Mühasibat uçotu və audit" və "Təşkilati menecment" ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır.

- GEOİNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ VƏ ƏRAZİLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ FAKÜLTƏSİ

Fakültədə "Şəhər inşaat edilməsi və onun idarə edilməsi", "Torpaq idarə edilməsi və kadastrı", "Geodeziya" , "Turizm" və "Geoinformasiya sistemləri və texnologiyaları" ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır.

- İNŞAAT VƏ TEXNOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

Fakültədə "Bina strukturları, məhsulların və materialların texnologiyası" və "Əmtəəşünaslıq və kommersiya fəaliyyəti" ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır.

- AVTOMATLAŞDIRMA VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI FAKÜLTƏSİ

Fakültədə "Qaldırıcı nəqliyyat, tikinti, yol, meliorasiya maşınları və avadanlığı", "Texnologiya proseslərinin avtomatlaşmış idarə edilməsi", "Məlumat idarəetmə sistemləri və texnologiyaları", "İnformasiya texnologiyaları dizaynı", "Qaldırıcı nəqliyyatın istehsalı, saxlanması və təmiri, yol, drenaj maşın və avadanlıqlar profili üzrə peşəkar təhsil", "İdarəetmə və təlimdə kompüter texnologiyası profili üzrə peşəkar təhsil" və "Layihələrin idarə edilməsi" ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır.

- SANİTAR-TEXNİK FAKÜLTƏSİ

Fakültədə "İstilik və ventilyasiya"," Istilik enerjisi", "Gidrotexnika tikintisi" ,"Su Təchizati və drenaj" və "Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi" ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır.

Təhsil müddəti:

Universitetdə təhsil alan tələbələr üçün təhsil müddəti ixtisasdan asılı olaraq, bakalavr 4-4,5 il, magistratura isə 1-1,5 ildir.

İllik təhsil haqqı: 1100-1300 dollardır.

Kiyev Milli Texnologiya və Dizayn Universiteti Kiyev şəhərinin mərkəzində yerləşən aparıcı  ali təhsil müəssisələrindən biri olub, 1930-cu ildə yaradılmışdır.Universitet dünyanın ən yaxşı dizayn təhsil mərkəzləri sırasında TOP 100-yə daxildir.Universitetdə tədris xarici tələbələr üçün rus dilində keçirilir. Xarici tələbələr aşağıdakı fakültələr üzrə təhsil ala bilərlər:

Fakültələr:

Dizayn
 • - Qrafik Dizayn
 • - Marka məhsullarının dizaynı
 • - Tekstil məhsullarının dizaynı
 • - Tekstil dizaynı
 • - Foto və video dizaynı
 • - Stil və saç dizaynı
 • - Landşaft dizaynı
 • - Aksessuarlar və zərgərlik dizaynı
 • - Web dizayn

 Yüngül sənayenin texnologiyaları
Kimya Mühəndisliyi və Mühəndislik
Biotexnologiya və Biomühəndislik
Əczaçılıq
Kompüter elmləri və informasiya texnologiyaları
Avtomatlaşdırma və kompüter inteqrasiya texnologiyaları
Tətbiqi Mexanika
Elektrik enerjisi, elektrotexnika və elektromekanika
Elektronika
Metrologiya və informasiya texnologiyaları
Hüquq
İdarəetmə
Otel və restoran biznes
Sahibkarlıq, ticarət və valyuta mübadiləsi
İqtisadiyyat
Mühasibat uçotu və audit
Maliyyə , bank işi və sığorta
Marketinq
Menecment

İLLİK TƏHSİL HAQQI:
Təhsil Bakalavr, Magistr pillələri üzrə ƏYANİ və QiYABİ şöbələr üzrə mümkündür.
Bakalavr təhsil pilləsinin əyani şöbəsində - 1200-1800 $,  qiyabidə - 700-1350 $. 
Magistr təhsil pilləsinin əyani şöbəsində 1600-2200 $,  qiyabidə - 1200 $. 
Dövlət Telekommunikasiya Universteti tələbələri, telekommunikasiya sahəsində mütəxəssis olmağa dəvət edir.Ona görə ki, bir dövlət üçün telekommunikasiya çox mühüm və perspektivdir.Çünki, telekommunikasiya günü-gündən daha sürətlə inkişaf edir. Deməli, bizim hər zaman işimiz olacaq və biz layigincə ailəmizi təmin edəcəyik.Universetdə praktiki işlər CİSCO, Hewlett Packard, Alсatel-Lucent, Huawei, D-Link  kimi dünya şöhrətli şirkətlərin ən müasir avadanlıqları vasitəsi ilə tədris olunur.  Xusüsən bu avadanlıqlar peyk və rəgəmsal televiziya, mobil rabitə, informasiya və kibertəhlükəsizlikdə aparıcı şirkətlər tərəfindən istifadə olunur.
Universitetdə aşağıdakı ixtisaslar üzrə təhsil ala bilərsiniz:

 • Telekommunikasiya
 • Kompyuter mühəndisliyi, program mühəndisliyi
 • Radiotexnika, radioelektron  cihazları
 • Informasiya və kommunikasiya sistemlerinin təhlükəsizliyi
 • Informasiyanin texniki mühafizə sistemi
 • Informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi
 • Menecment
 • Sənədləşdirmə və informasiya fəaliyyəti
 • Sosiologiya 

İllik təhsil haqqı:
Bakalavr təhsili üzrə – 2300 $ 
Magistratura təhsili üzrə – 2600 $ 
 
Universitet bakalavr, magistr, elmlər namizədi və elmlər doktoru hazırlayır. Universitet ikinci ali təhsil və profesional hazırlıq imkanları yaradır. Universitetdə əyani və qiyabi  təhsil imkanları var. Universitet 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən yataqxanada tələbələrinə yaşamaq şəraiti yaradır.Universitetin diaspora və beynəlxalq mədəniyyət mərkəzləri xarici tələbələrə Ukrayna həyatına uyğunlaşmağa kömək edir.
7 fevral 1834-cü ildə Xersonda Ukraynanın  ilk dənizçılik  sahəsi üzrə  təhsil müəssisəsi açılmışdır.Xerson Dövlət Dəniz Akademiyası  Ukraynada ilk və ən yüksək dənizçilik sahəsində  üzrə təhsil  verən  müəssisəsidir.Xerson Dövlət Dəniz Akademiyası, üzgüçülük, gəmiqayırma və dəniz işi sahələri  üzrə mütəxəssis hazırlayan IV səviyyəli akkreditasiya səviyyəsinin ali təhsil müəssisəsidir.

Xarici tələbələr aşağıdakı ixtisaslar üzrə təhsil ala bilərlər:
 • Naviqasiya ( təhsil haqqı  1-ci il – 2000 $, növbəti illərdə - 1060 $ )
 • Gəmi elektrik və avtomatlaşdırma avadanlığının işlənməsi  ( təhsil haqqı 1-ci il - 1900 $, növbəti illərdə - 960 $)
 • Qiyabi şöbədə illlik təhsil haqqı – 1630 $
 • Hazırlıq fakültəsi  – 1000 $
ODESSA MİLLİ DƏNİZ UNİVERSİTETİNƏ QƏBUL
 • Şəhər: Odessa
 • Təsis edilmə ili: 1930
 • Statusu: dövlət
 • Akkreditasiya: IV
 • Təhsil forması: əyani və qiyabi
 • İxtisas dərəcəsi: Bakalavr və Magistr

Bakalavr təhsili üzrə fakültələr:
√ İnşaat Mühəndisliyi
√ Gəmiqayırma
√ Çay və dəniz nəqliyyatı
v Elektrik enerjisi sənayesi, elektro texnika , elektromexanika
√ Nəqliyyat texnologiyaları
√ Kompüter elmləri
√ Hüquq
√ İqtisadiyyat
√ Sahibkarlıq, ticarət və valyuta mübadiləsi
√ Menecment
√ Turizm
√ Psixologiya
√ Filologiya

Təhsil müddəti  4-5 il

İllik təhsil haqqı:
Əyanidə - 1630 $
Qiyabidə - 1470 $

 
Magistratura təhsili üzrə fakültələr:
√ İnşaat Mühəndisliyi
√ Hidrotexniki tikinti, su mühəndisliyi və su texnologiyaları
√ Gəmiqayırma
√ Dəniz və dəniz nəqliyyatı
√ Dəniz və dəniz nəqliyyatı (Dəniz və dəniz nəqliyyatında intellektual sistemlər)
√ Nəqliyyat texnologiyaları
√ Kompüter elmləri
√ Hüquq
√ İqtisadiyyat
√ Sahibkarlıq, ticarət və valyuta mübadiləsi
√ Menecment
√ Turizm

Təhsil müddəti : 1 il 4 ay

 
İllik təhsil haqqı:
Əyanidə - 2050 $
Qiyabidə - 1840 $

Facebook


EuroEdu.info Xaricdə təhsil istəklərinizi həyata keçiririk

BAKI
 • Whatsapp : +994553423043
 • Ünvan : 
  Bakı şəhəri Səbail rayonu Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 18 ( Sahil metrosunun çıxışı)
Bizi İzləyin
© EuroEdu.info | Bütün Hüquqlar Qorunur
Whatsapp