EuroEdu.info Xaricdə təhsil istəklərinizi həyata keçiririk

Azərbaycanda Təhsil

Azerbaycanda Universitet Qiymetleri. Azerbaycanda pulsuz Tehsil. Yalniz Attestatla imtahansiz qebul

Azerbaycanda Universitet Qiymetleri. Azerbaycanda pulsuz Tehsil. Yalniz Attestatla imtahansiz qebul

Azerbaycanda Universitet Qiymetleri. Azerbaycanda pulsuz Tehsil. Yalniz Attestatla imtahansiz qebul

Azerbaycanda Universitet Qiymetleri. Azerbaycanda pulsuz Tehsil. Yalniz Attestatla imtahansiz qebul
Azerbaycanda Universitet Qiymetleri. Azerbaycanda pulsuz Tehsil. Yalniz Attestatla imtahansiz qebul

Azerbaycanda Universitet Qiymetleri. Azerbaycanda pulsuz Tehsil. Yalniz Attestatla imtahansiz qebul

Azərbaycanda Təhsil

Azərbaycan Respublikası — Cənubi Qafqazda yerləşən dövlət. Azərbaycan Xəzər dənizi hövzəsinin qərbində yerləşir. Şimaldan Rusiya (Dağıstan), şimal-qərbdən Gürcüstan, qərbdən Ermənistan, cənub-qərbdən Türkiyə və cənubdan İran ilə həmsərhəddir. Azərbaycanın anklavı olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ermənistanla şimal-şərqdə, İranla qərbdə və Türkiyəilə şimal-qərbdən həmsərhəddir. Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi (Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ona bitişik 7 inzibati rayon) Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal edilib, bu da ölkə ərazisinin 20%-ni təşkil edir. Dövlət sərhədləri cənubdan İranla 765 km, Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 391 km, şimal-qərbdən Gürcüstan ilə 471 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir. Onun 825 km-i su sərhəddidir. Sahil xəttinin uzunluğu 713 km dir. Azərbaycanın Xəzər dənizi sektorunda həmcinin Türkmənistan, Qazaxıstan, İran və Rusiya sərhədə malikdir.
Yer kürəsində məlum olan 2000-dən artıq palçıq vulkanlarından 344-ü Azərbaycanın şərqində və onunla həmsərhəd Xəzər hövzəsində yerləşir. Ölkədə 9 milli park, 11 dövlət təbiət qoruğu və 24 dövlət təbiət yasaqlığı fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın ən böyük beş adası — Kür Dili, Pirallahı, Çilov, Xərə Zirə və Böyük Zirə adalarıdır. Azərbaycan əhalisi 9,6 milyon nəfərdir və bu göstəriciyə görə dünyada 92-ci yerdədir. Paytaxtı Bakı şəhəridir. Azərbaycan paytaxt Bakıdan kənarda, ölkə 65 inzibati vahidə (o cümlədən 59 rayon və 6 şəhər) və Naxçıvan Muxtar Respublikasına (6 rayon və paytaxt Naxçıvan şəhərindən ibarət olan) bölünür.
Aparılmış arxeoloji qazıntı işləri Azərbaycanın Üst Paleolit dövründə məskunlaşıldığını göstərir. Azərbaycan xalqı təqribən 5 min illik dövlətçilik tarixinə malikdir. Azərbaycan ərazisində ilk dövlət qurumları və ya etnik-siyasi birliklər hələ eramızdan əvvəl IV minilliyin sonu - III minilliyin əvvəllərindən başlayaraq Urmiya hövzəsində yaranmışdı. Eramızdan əvvəl I minillikdə - bizim eranın I minilliyinin əvvəllərində Azərbaycan torpaqlarında Manna, Skif padşahlığı, Atropatena və Albaniya kimi qüvvətli dövlətlər mövcud olmuşdur. III əsrdə Azərbaycanı Sasanilər İmperiyası, VII əsrdə isə Ərəb xilafəti işğal etdi. VII əsrdə islam dininin qəbul olunması ilə Azərbaycanın tarixi müqəddəratında əsaslı dönüş yarandı. IX əsrin ortalarında Azərbaycan torpaqlarında Sacilər, Şirvanşahlar, Salarilər, Rəvvadilər, Şəddadilər dövlətləri yarandı. XIX əsrdə Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinə əsasən Azərbaycan iki imperiya arasında bölüşdürüldü: Şimali Azərbaycan Rusiyaya, Cənubi Azərbaycan isə qacarların idarə etdiyi İran şahlığına qatıldı. 1918-ci il mayın 28-də Şimali Azərbaycanda Şərqdə ilk demokratik respublika — Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı. 1922-ci il dekabrın 30-da Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının (SSRİ) yaranması və Zaqafqaziya Sosialist Federativ Sovet Respublikasının bu quruma daxil olması ilə Şimali Azərbaycanın müstəqilliyinə son qoyuldu. 1992-ci ildə ölkənin yeni konstitusiyası qəbul olunandan bəri prezident və seçkilərlə seçilmiş qanunverici orqan — Azərbaycan parlamenti tərəfindən idarə olunan prezidentli respublikadır.
Azərbaycan BMT, Avropa Şurası, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM, Şərq Tərəfdaşlığı, Türk Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Asiya İnkişaf Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, MAQATE, Kimyəvi Silahların Qadağan edilməsi Təşkilatı və NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq (SNT) proqramının üzvüdür. 2017-ci ildə ABŞ-ın "Global Firepower" araşdırma mərkəzinə görə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri dünyada 59-ci, Cənubi Qafqazda isə ən güclü və hazırlıqlı ordudur. 2010-cu il üzrə dünyanın 194 ölkəsi arasında Azərbaycanın ixracat reytinqi 64-cü sırada dayanır. Azərbaycan 7 milyard barel həcmində kəşf edilmiş neft ehtiyatları göstəricilərinə görə dünyanın 19-cu, neft hasilatının həcminə görə dünyanın 23-cü ölkəsidir. Azərbaycan 849,5 milyard m3 həcmində kəşf edilmiş qaz ehtiyatlarına görə dünyada 28-ci ölkədir.

Bakalavr pilləsində aşağıdakı ixtisaslar mövcuddur:

1. Dünya iqtisadiyyatı

2. Maliyyə

3. İqtisadiyyat

4. Mühasibat uçotu və audit

5. Statistika

6. Menecment

7. Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

8. İnformasiya texno­logi­yaları və sistemləri mühəndisliyi

9. Biznesin idarəedilməsi

10. Sənayenin təş­kili və idarə olunması

11. Ekologiya

12. Turizm və otelçilik

13. Marketinq

14. Kommersiya

15. İstehlak malla­rının ekspertizası və marketinqi

16. Qida məhsul­ları mühəndisliyi

17. Dizayn

18. Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

19. Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

20. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

21. Beynəlxalq münasibətlər


Magistr pilləsində aşağıdakı ixtisaslar mövcuddur:

1.Dünya iqtisadiyyatı

– Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

– Gömrük işinin təşkili

– Gömrük ekspertizası

– Beynəlxalq ticarət


2.Maliyyə

– Maliyyə və kredit

– Sığorta işinin təşkili

– Qiymətli kağızlar

– Vergi işinin təşkili və idarə edilməsi

 

3.İqtisadiyyat

– İqtisadi nəzəriyyə

– İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

– Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili

– Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı

– Qiymət və qiymətin əmələ gəlməsi

– Qiymətləndirmə

– İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

– İqtisadi kibernetika

– Təhsil, elm və sosial-mədəni sahələrin iqtisadiyyatı

– Aqrar istehsalın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

– Ticarət və istehlak kooperasiyasının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

– İqtisadi resursların idarə olunması

 

4.Mühasibat uçotu və audit

– Mühasibat uçotu və audit

 

5.Statistika

– Statistika

– Milli hesablar sistemi

 

6.Menecment

– Menecment

 

7.Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

– Dövlət və bələdiyyə idarə etməsi

 

8.İnformasiya texno­logi­yaları və sistemləri mühəndisliyi

– İnformasiyanın işlənməsi və idarə edilməsinin avtomatlaşdırılmış sistemləri

– Dünya iqtisadiyyatının informasiya texnologiyaları

 

9.Biznesin idarə edilməsi

– Biznesin təşkili və idarə edilməsi

 

10.Sənayenin təş­kili və idarə olunması

– İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

 

11.Ekologiya

– Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

 

12.Turizm və otelçilik

– Turizm və sosial-mədəni servis xidməti

 

13.Marketinq

– Marketinq

 

14.Kommersiya

– Kommersiya

– Birja fəaliyyəti və fond bazarı

– Reklam işi

 

15.İstehlak malla­rının ekspertizası və marketinqi

– İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası

– Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı

– Qeyri-ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı

 

16.Qida məhsul­ları mühəndisliyi

– Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatları və qida konsentratlarının texnologiyası

– Şərabçılıq və qıcqırma məhsulları texnologiyası

– Ət və ət məhsullarının texnologiyası

– Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası

– Süd və süd məhsullarının texnologiyası

– İaşə məhsullarının texnologiyası

– Meşə qida məhsulları və dərman bitkilərinin saxlanması, emalı texnologiyası və əmtəəşünaslıığı

 

17.Dizayn

– Dizayn

 

18.Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

– Təbii liflərin istehsal texnologiyası və avadanlıqları

– Tikiş məmulatlarının texnologiyası

– Çini-saxsı və şüşə məmulatlarının texnologiyası

 

19.Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

– Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar

 

20.Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

– Standartlaşdırma və sertifikasiya

 

21.Beynəlxalq münasibətlər

– Beynəlxalq münasibətlər

Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi
- Geologiya mühəndisliyi 
- Hidrogeologiya mühəndisliyi
- Geofizika mühəndisliyi
- Dağ-mədən mühəndisliyi
 
Qaz-neft-mədən fakültəsi
- Neft-qaz mühəndisliyi
- Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi
- Geofizika mühəndisliyi
- Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 
Kimya-texnologiya fakültəsi
- Kimya mühəndisliyi
- Ekologiya mühəndisliyi
- Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi
 
Neft-mexanika fakültəsi
- Materialşünaslıq mühəndisliyi
- Enerji maşınqayırması mühəndisliyi
- Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
- Mexanika mühəndisliyi
- Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi
 
Energetika fakültəsi
- Elektroenergetika mühəndisliyi
- İstilik energetikası mühəndisliyi
- Elektrik mühəndisliyi
 
İnformasiya texnologiyaları və idarəetmə fakültəsi
- Kompüter elmləri
- Cihazqayırma mühəndisliyi
- Elektronika, telekommunikasıya və radiotexnika mühəndisliyi
- Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
- Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (TEMPUS proqramı)
- Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi
- İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
- Kompüter mühəndisliyi
- Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
- Biotibbi texnika mühəndisliyi
- İnformasiya texnologiyaları
- Sistem mühəndisliyi
 
İqtisadiyyat və menecment fakültəsi
- Dünya iqtisadiyyatı
- İstilik energetikası mühəndisliyi
- Menecment
- Marketinq
- Biznesin idarə edilməsi

- Tarix fakültəsi

- Filologiya fakültəsi

- Pedaqoji fakültə

- Kimya fakültəsi

- Biologiya fakültəsi

- Fizika fakültəsi

- Riyaziyyat fakültəsi

- Coğrafiya və çağırışaqədər hazırlıq fakültəsi

- Pedaqogika və psixologiya fakültəsi

- Mühəndis-pedaqoji və bədii qrafika fakültəsi

- Əlavə təhsil fakültəsi

- Memarlıq fakültəsi
- İnşaat fakültəsi
- Su təsərrüfatı və mühəndis kommunikasiya sistemləri fakültəsi
- Nəqliyyat fakültəsi
- İnşaat-texnologiya fakültəsi
- Tikinti-iqtisad fakültəsi
- Mexanika və informasiya texnologiyaları fakültəsi

Bakalavr

1. AVTOMATİKA VƏ KOMPÜTER TEXNİKASI fakültəsi

- İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

- Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi   

- Kompüter mühəndisliyi             

- Kompüter elmləri         

 

2. ELEKTRONİKA VƏ ENERGETİKA fakültəsi

- Elektroenergetika  mühəndisliyi            

- İstilik energetikası mühəndisliyi             

- Elektrik mühəndisliyi   

- Enerji maşıngayırması mühəndisliyi      

 

3. RADİOTEXNİKA VƏ RABİTƏ fakültəsi

- Elektronika, radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi 

 

4. METALLURGİYA fakültəsi

- Metallurgiya mühəndisliyi        

- Materialhünaslıq  mühəndisliyi               

- Ekologiya mühəndisliyi               

- Fövgəladə hallar və həyat fəaliyyətinin mühəndisliyi    

 

5. MAŞINQAYIRMA fakültəsi

- Maşın mühəndisliyi     

- Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi        

- Mexanika mühəndisliyi              

 

6. NƏQLIYYAT fakültəsi

- Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi     

- Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi  

- Dəmir yol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi             

- Nəqliyyatd servisi (avtomobil nəqliyyatı üzrə) 

 

7. TEXNOLOJİ MAŞINLAR fakültəsi

- Texnologi maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi  

- Cihazqayırma  mühəndisliyi      

- Metrologiya, Standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi     

- Poligrafiya mühəndisliyi             

- Biotibbi texnologiya mühəndisliyi          

 

8.MÜHƏNDİS BİZNES VƏ MENECMENT fakültəsi

- Sənayənin təşkili və idarə edilməsi       

- Menejment    

- Biznesin təşkili və idarə edilməsi

 

Magistr

1. «NƏQLİYYAT»  fakültəsi

- Avtomobillər;

- Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili (Avtonəqliyyat  sahəsi üzrə);

- Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili (Dəmiryolu sahəsi üzrə);

- Yol hərəkətinin təşkili;

- Dəmiryolu və təsərrufatı, onun istismarı;

- Lokomotivlər və lokomotiv təsərrüfatı;

- Vaqon və vaqon təsərrüfatı;

- Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servis xidməti (avtomovil nəqliyyatı üzrə);

 

2. «ELEKTROTEXNİKA VƏ ENERGETİKA»  fakültəsi

- Elektrik təchizatı (Dəmiryol nəqliyyatı üzrə);

- Elektroenergetika;

- Daxiliyanma mühərrikləri;

- Enerji çevrilmələrində gedən proseslərin istilik fizikası;

- Kompressor maşınları və qurğuları;

- Elektrik izolyasiyasının texnikası və fizikası;

- Kabel və keçiricilərin texnikası və fizikası;

- Avtomobil və traktorların elektrik avadanlıqları;

- Avtonom obyektlərin elektromexaniki sistemləri;

- Enerji menecmenti (elektroenergetika sahəsi üzrə, TEMPUS layihəsi );

 

3. «RADİOTEXNİKA VƏ RABİTƏ»  fakültəsi

- Siqnalların qəbulu, emalı və ötürülmə sistem və qurğuları;

- Nəzəri radiotexnika;

- Radiorabitə qurğuları və kompleksləri;

- Xüsusiləşmiş radiorabitə sistemləri;

- Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri;

- Elektron poçt rabitəsi;

- Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri;

- Rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması;

- Məişət radioelektron aparatlarında servis xidməti;

- Məişət maşın və cihazlarının layihələndirilməsi və servis xidməti;

- Biotexniki və tibbi apparat və sistemlərin quraşdırılması, texniki istismarı və servis xidməti;

- Radioelektronika vasitələrinin konstruksiya edilməsi və texnologiyası;

- Optik rabitə fizikası və texnikası;

 

4. «METALLURGİYA»  fakültəsi

- Materialşünaslıq və materialların texnologiyası;

- Əlvan və nadir metalların metallurgiyası;

- Əlvan metal filizlərinin zənginləşdirilməsi;

- Qara və əlvan metalların və ərintilərin tökmə istehsalı;

- Metalşunaslıq və metalların termiki emalı;

- Qaynaq istehsalının metallurgiyası, texnologiyası və avadanlığı;

- Kompozisiya və ovuntu materialları, örtüklər;

- Ekologiya (metallurgiya sahəsi üzrə);

 

5. «MAŞINQAYIRMA»  fakültəsi

- Maşınqayırma texnologiyası (ümumi maşınqayırma);

- Metalkəsən dəzgahlar və alətlər;

- Tökmə istehsalının texnologiyası və maşınları;

- Maşın və apparat hissələrinin bərpası və möhkəmliyinin artırılması texnologiyası və avadanlığı;

- Texnoloji komplekslərin layihələndirilməsi;

- Hidravlik maşınlar, hidrointiqallar və hidropnevmoavtomatika;

- Maddi istehsal vasitələrinin renovasiyası (maşınqayırma sahəsi üzrə);

 

6. «AVTOMATİKA VƏ KOMPÜTER TEXNİKASI»  fakültəsi

- Dəmiryol nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitənin ümumi problemləri;

- Yarımkeçirici sistemlərin və çihazların fizikası;

- Elektron qurğuları;

- Sənaye elektronikası;

- Fiziki qurğuların elektronikası və avtomatikası;

- Texniki sistemlərdə idarəetmə və informatika;

- Texnoloji proseslərin və istehsalatların  avtomatlaşdırılması  (maşınqayırma sahəsi üzrə);

- Dinamiki arxitekturlu multiprosessorlu sistem və şəbəkələr;

- İnformasiya emalının və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri;

- Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikası-nın proqram tə’minatı;

- Məlumatların mühafizəsinin texnologiyası və təşkili;

- Proseslərin avtomatlaşdırılması;

- Elektron hesablayıcı vasitələrinin konstuksiya edilməsi və texnologiyası;

 

7. «TEXNOLOJI MAŞINLAR»  fakültəsi

- Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar (plastik kütlə və rezin emalı maşınları);

- Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar (yüngül sənaye maşınları);

- Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar (yeyinti istehsalı maşınları);

- Poliqrafiya maşınları və avtomatlaşdırılmış komplekslər;

- Yükqaldıran nəqledici maşınlar;

- Cihazqayırma texnologiyası (ümumi jıhazqayırma);

- Metrologiya və metroloji təminat (maşınqayırma sahəsi üzrə);

- Standartlaşdırma və sertifikasiya (maşınqayırma üzrə);

- Bioloji və tibbi praktikada mühəndis işi;

 

8.«MÜHƏNDİS BİZNESİ VƏ MENEJMENT»  fakültəsi

- İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (Maşınqayırma üzrə);

- İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (Rabitə üzrə);

- İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (Nəqliyyat üzrə);

- Biznesin təşkili və idarə edilməsi;

- Strateji idarəetmə;

- İqtisadiyyatın tənzimlənməsi;

Facebook


EuroEdu.info Xaricdə təhsil istəklərinizi həyata keçiririk

BAKI
  • Whatsapp : +994553423043
  • Ünvan : 
    Bakı şəhəri Səbail rayonu Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 18 ( Sahil metrosunun çıxışı)
Bizi İzləyin
© EuroEdu.info | Bütün Hüquqlar Qorunur
Whatsapp